top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Årets ledmärke - Hede Skoterklubb


Ledmärke 2020 med bild tagen av Daniel Norell Korskrogen.


VHede Skoterklubb är en ideell förening som bildades 1975 med syfte att främja en vettig användning av snöskotern även vid nöjeskörning. Vi är medlemmar i SVEMO, Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet och är därigenom anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund, vi är också medlemmar i HSSF, Härjedalens Snöskoterförening och SSCO, Sveriges Snöskoteråkares CentralOrganisation.


Hede Skoterklubb omfattar byarna Hede, Långå, Råndalen, Ransundet, Särvsjön och Medskogen. Under åren har vi byggt upp ett ledsystem med ca 45 mil kryssmarkerade leder, 5 raststugor och 4 vindskydd. Vi brukar regelbundet hålla kurser för förarbevis.

2018-01-01 hade klubben 1203 medlemmar.


Både Du som medlem och andra intresserade är hjärtligt välkomna att kontakta oss i styrelsen om Du har några frågor, funderingar eller förslag om arbetet i klubben. Det är en klubb FÖR medlemmarna även om det är styrelsen som organiserar arbetet. Vi tar tacksamt emot förslag och idéer från medlemmarna. Vill Du hjälpa till med klubbens arbete på något sätt så är Du också välkommen att höra av Dig till oss.


Sedan 2011 säljer Hede Skoterklubb ett eget ledmärke. Det kostar 260 kr och säljs bl.a på mackarna och en del affärer i Hedeområdet. Det går även att beställa genom en insättning på vårt Bank-gironr 252-8016 . Vår förhoppning är, i första hand, att de som inte är medlemmar men ändå åker på våra leder kan tänka sig att ge ett bidrag till lederna. Givetvis får även medlemmar som vill bidra med en extra slant till lederna köpa ledbevis.


Härjedalens snöskoterförening har beslutat att införa obligatoriska ledavgifter men klubben har ställt sig utanför det samarbetet.


Texten är lånad från Hede Skoterklubbs hemsida.

Comments


bottom of page